Dette er en tekst

Kontaktinformasjon

Kontakter


  Pastor
  Odd Bjørnar Adolfsen
 • 901 22 722
 • odd@sentrumskirken.no
  Leder
  Håkon Holgersen
 • 975 01 316
 • haakon@sentrumskirken.no
  Styremedlem
  Trond Kåre Nygård
 • 402 43 157
 • trondk1015@gmail.com
  Sekretær
  Arne Petter Andreassen
 • 918 27 717
 • arnep23@gmail.com
  Styremedlem
  Johannes Kringlebotten
 • 960 15 584
 • johannes40003@gmail.com
  Styremedlem
  Anette Lundervold
 • 99 50 04 33
 • anlunder@yahoo.no
  Styremedlem
  Roger Nordgård
 • 46 66 61 00
 • roger.nordgaard@outlook.com

Økonomisk støtte

Benytt konto:
3240.16.22216 eller via SPING til Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet

Her finner du oss. Hovedinngang fra Skåregata. Kafe-inngang fra Prins Oscars gate


Send oss en mail