Husgrupper

I en husgruppe samles en om Guds ord, fellesskap og et lite måltid. Husgruppene samles vanligvis annenhver onsdag -  i de såkalte oddetallsukene.

Samlingene er uformelle og holdes rundt om i hjemmene, ofte hos leder av gruppen. Her er det lett å ta til orde for noe en tenker på, kanskje vil be om forbønn for, eller lytte til andres opplevelser med Guds ord og i livet som en kristen.

Synes du dette høres interessant ut er det bare å ta kontakt med pastor, noen andre i ledelsen eller møtevertene, så får du hjelp til å bli med i en gruppe. En trenger ikke være medlem av menigheten for å delta i en husgruppe. 

 

Kontakt oss

Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet
Besøksadresse: Spannavegen 1, 5521 Haugesund
Postadresse: Pb. 469, 5501 Haugesund

Epost: helge@sentrumskirken.no
Pastor Helge Kolflaath   Tlf.: 996 41 299

Bankkonto: 3240.16.22216
VIPPS: 10 58 31
Org.nr.: 871 494 622

Powered by Cornerstone