Bønnemøter

Hver tirsdag mellom kl. 19.30 og 20.30 er det bønnemøte i kirka.

Hovedfokus er på bønn, men vi deler også fra Guds ord og det synges noen lovsangskor.

Dette er en åpen samling og man trenger ikke være medlem i menigheten for å delta.

Menigheten ser på bønn som en grunnleggende tjeneste som er viktig I de fleste menneskers liv.

 

 

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matt 6:33

Kontakt oss

Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet

Postadresse:
Postboks 469
5501 Haugesund

Vi har nå flyttet til:

Spannavegen 1
5521 Haugesund

Tlf. 901 22 722

Epost: odd@sentrumskirken.no

Vipps: 10 58 31

Bankkontonr. 3240.16.22216

Org.nr. 871 494 622
Følg oss
Powered by Cornerstone