Bønnemøter

Vi er samlet I "Kaféen" hver tirsdag mellom kl. 19.30 og 20.30.

Hovedfokus er på bønn, men vi deler også fra Guds ord og det synges noen lovsangskor.

Dette er en åpen samling og man trenger ikke være medlem I menigheten for å delta.

Menigheten ser på bønn som en grunnleggende tjeneste som er viktig I de fleste menneskers liv.

 

 

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matt 6:33

Kontakt oss

Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet

Postadresse:
Postboks 469
5501 Haugesund

Besøksadresse t.o.m. 31. august 2019:
Skåregt 225
5525 Haugesund

Fra 1. september 2019 finner du oss her:
Spannavegen 1
5521 Haugesund

Tlf. 901 22 722

Epost: odd@sentrumskirken.no

Vipps: 10 58 31

Org.nr. 871 494 622




Powered by Cornerstone