Misjon

Oppdraget Jesus ga oss før han forlot jorden, er verdensomfattende:

"Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere."

Menigheten støtter misjonsarbeid så vel gjennom Det Norske Baptistsamfunn (se www.baptist.no) som mer direkte overfor enkeltmisjonærer i Midt-Østen og Asia. Du kan lese mer om baptistsamfunnets misjonsarbeid her:

https://baptist.no/om-oss/internasjonaltengasjement/misjonsprosjektene

Av misjonsmøter ellers i høst vil vi nevne besøk av Batyr Nursen som 'Bringer evangeliet til nasjonene langs Silkeveien' som de selv sier i brosjyren sin. Det er et imponerende arbeid som bl. a omfatter egen TV-kanal, http://kanalhayat.tv/, og planting av nye menigheter rundt om i Asia/landene rundt og øst for Kaspiske hav og helt til Kina. Du kan høre ham og om hans spennende og trosstyrkende opplevelser hos oss lørdag 12. og søndag 13. oktober.

Menigheten støtter også arbeid ut i fra Ungdom i Oppdrag, se https://ywam.no, m.fl.

 

 

Kontakt oss

Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet

Postadresse:
Postboks 469
5501 Haugesund

Besøksadresse t.o.m. 31. august 2019:
Skåregt 225
5525 Haugesund

Fra 1. september 2019 finner du oss her:
Spannavegen 1
5521 Haugesund

Tlf. 901 22 722

Epost: odd@sentrumskirken.no

Vipps: 10 58 31

Org.nr. 871 494 622
Powered by Cornerstone