Sentrumskirken haugesund Baptistmenighet
Hvem er vi?

Vi er mange ulike mennesker som har til felles at vi vil hjelpe mennesker til å kjenne Jesus Kristus gjennom undervisning, oppmuntring, støtte og fellesskap. Sammen ønsker vi å bli bedre etterfølgere av Jesus.

Les mer her

Ønsker å være etterfølgere

Jesus har alltid utfordret vanlige mennesker til å følge ham. Disippelgruppen var vanlige mennesker som ble utfordret til å leve livet sammen med Jesus.

Vi som er med i Sentrumskirken er også vanlige mennesker. Vi har sagt ja til å leve livene våre sammen med Jesus. Et liv som inspirerer oss til engasjement i menigheten!

"Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre." 1 Kor 1,9

Hilsen oss i menighetsrådet

Kontakt oss

Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet
Besøksadresse: Spannavegen 1, 5521 Haugesund
Postadresse: Pb. 469, 5501 Haugesund

Epost: post@sentrumskirken.no
Tlf.: 901 22 722

Bankkonto: 3240.16.22216
VIPPS: 10 58 31
Org.nr.: 871 494 622
Følg oss
Powered by Cornerstone