Visjon og verdier

Vi er her for å hjelpe mennesker til å bli kjent med Jesus og vokse i troen på han.

Vi ønsker og utvikle en levende relasjon med Jesus.
Vi ønsker at alle skal leve med Jesus som sentrum i sitt liv, og være i ekte og livsnære fellesskap med hverandre.

Vi ønsker å bygge relasjoner med våre omgivelser.
Vi ønsker å uttrykke Guds kjærlighet til alle mennesker gjennom barmhjertighet, nåde og
rettferdighet i våre hverdagsliv og utvikle store og små fellesskap for tilhørighet, vekst og åndelig modning.

Kontakt oss

Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet
Besøksadresse: Spannavegen 1, 5521 Haugesund
Postadresse: Pb. 469, 5501 Haugesund

Epost: helge@sentrumskirken.no
Pastor Helge Kolflaath   Tlf.: 996 41 299

Bankkonto: 3240.16.22216
VIPPS: 10 58 31
Org.nr.: 871 494 622

Powered by Cornerstone